Naslovna Novosti Galerija

Politika privatnosti

Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak pridaje osobitu pažnju zaštiti osobnih podataka i privatnosti svojih korisnika u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom. Ovom politikom privatnosti Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak želi svojim korisnicima pružiti sve relevantne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka.

Molimo da pažljivo pročitate Politiku privatnosti kako biste razumjeli kako i zašto prikupljamo, koristimo i štitimo Vaše osobne podatke te koja su Vaša prava.

Društvo Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak, Zagreb, Ljubijska 82, OIB: 06406092393 (dalje u tekstu: "Privatna škola Jure Kuprešak" ili "društvo Privatna škola Jure Kuprešak") je voditelj obrade Vaših osobnih podataka kada koristite našu internetsku stranicu www.privatnaskolajurekupresak.com, prijavljujete se našoj internetskoj stranici ili kada na drugi način stupite u kontakt s društvom Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, primjerice email adresa, ime, prezime ili radna adresa, telefonski broj, putem kojeg se može utvrditi identitet osobe izravno ili neizravno.

Podaci koje obrađujemo

Od kandidata koji traže informacije o školi, programima i smjerovima putem naše internetske stranice ili na drugi način stupe u kontakt u svrhu informiranja s Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak, prikupljamo sljedeće podatke:

Vaše osobne podatke Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak kao voditelj obrade ima pravo temeljem privole prikupljati u svoju bazu i koristiti u svrhu izravnog kontaktiranja o mogućnostima treninga ili rehabilitacije.

Kako prikupljamo podatke

Vaše podatke prikupljamo:

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Podatke prikupljamo i obrađujemo u sljedeće svrhe:

Svaka obrada osobnih podataka vršit će se na temelju odgovarajućeg pravnog temelja koji može uključivati neku ili više od sljedećih kategorija:

Privola ispitanika

Prijava na naš newsletter

Tijekom prijave u našu bazu treninga ili rehabilitacije korisničkog profila imate mogućnosti dati svoju privolu za slanje newslettera/promotivnih materijala te komunikaciju o događanjima i drugim programima. Pravna osnova za obradu Vaših podataka je u ovom slučaju Vaša privola.

Kolačići

Podaci koje prikupljamo putem "kolačića" (eng. "Cookies") ili njima sličnim tehnologijama

Ova internetska stranica može sadržavati poveznice na druge internetske stranice nad kojima društvo Privatna škola Jure Kuprešak nema kontrolu pa nije odgovorno za politike ili prakse zaštite osobnih podataka na drugim internetskim stranicama.

Sigurnost i zadržavanje podataka

Društvo Privatna škola Jure Kuprešak poduzima odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da su osobni podaci za namjeravanu svrhu točni, potpuni i aktualni.

Privatna škola Jure Kuprešak također poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka od gubitka, ometanja, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja.

U skladu sa zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe, Privatna škola Jure Kuprešak provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, uključujući pseudonimizaciju i enkripciju, sposobnost osiguravanja trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sustava i usluga obrade, sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta, proces za redovito testiranje, ocjenjivanje i procjenu učinkovitosti mjera za osiguravanje sigurnosti obrade.

Vremenski period čuvanja podataka

Vaši podaci čuvat će se samo toliko dugo koliko je razumno potrebno za pojedinu svrhu za koju smo osobne podatke prikupili. Društvo Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak redovito procjenjuje razdoblje pohrane osobnih podataka kojima raspolaže, te iste briše po prestanku svrhe u koju su predmetni podaci prikupljeni.

U slučaju kada je rok čuvanja podataka utvrđen zakonom, Vaše podatke čuvamo kroz zakonom propisani vremenski period.

Osobne podatke u prijavi kandidata u bazi koje Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak prikupi temeljem privole u svrhu treninga ili rehabilitacije čuvat će u svojoj bazi godinu dana. Po isteku roka od godinu od završetka treninga ili rehabilitacije ili posljednjeg značajnijeg kontakta s polaznikom treninga ili rehabilitacije, Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak uklonit će vaš profil iz svoje baze.

Osobne podatke koje smo prikupili na temelju legitimnog interesa čuvamo za vrijeme trajanja legitimnog interesa.

Dijeljenje Vaših osobnih podataka

Privatna škola Jure Kuprešak može dopustiti obradu Vaših podataka trećim stranama koje pružaju podršku u obradi, kao što su IT podrška i računovodstveni servisi za Vaše uplate ili porezne olakšice. Treće strane su vezane posebnim ugovornim odredbama koje jamče zaštitu i povjerljivost obrade Vaših podataka u skladu s važećim propisima.

Također, Vaši podaci mogu biti podijeljeni s primateljima tijela regulatorne vlasti (uključujući porezna tijela) i vladine agencije, u okviru njihovih propisanih djelokruga ovlasti.

Prijenos podataka u treće zemlje

Vaše podatke ne prenosimo na područja trećih zemalja.

Vaša prava

Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, u svakom trenutku možete tražiti

Ako imate dodatna pitanja u vezi ove Politike privatnosti ili nam se želite obratiti u vezi ostvarivanja svojih prava, slobodno nas kontaktirajte:

VODITELJ OBRADE:

Gdje se nalazimo

Ljubijska 82

Grad Zagreb

Kontakt

+385 98 283 299

Jure Kuprešak

Admin